Decathlon - Alles voor je fiets

DISCLAIMER LIJFSPORTENMIDDELEN.nl

De (eigendoms- c.q. exclusieve gebruiks)rechten op de inhoud en lay-out, zowel tekstueel als ter zake visuele uitingen en vormgevingberusten uitsluitend bij Lijfsportenmiddelen.nl Geheel of gedeeltelijke overname c.q. verveelvoudiging c.q. nieuwe openbaarmaking daarvan is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk anders gemaakte afspraken met ons.
 
Bezoekers en/of gebruikers van Lijfsportenmiddelen.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie op deze website. Bij het bezoek aan en gebruik van deze website accepteert u de voorwaarden die in deze disclaimer worden beschreven.
  
Lijfsportenmiddelen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet; zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door u aan de website Lijfsportenmiddelen.nl of op andere wijze via de elektronische weg.
 
Tevens aanvaardt Lijfsportenmiddelen.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens via Lijfsportenmiddelen.nl
 
Op Lijfsportenmiddelen.nl bevinden zich links naar andere sites op het web. Dit is louter voor uw gemak; wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites dan wel voor sites die een link naar onze eigen site hebben. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van deze andere sites af.
 
Indien informatie die op Lijfsportenmiddelen.nl is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.